نقش شهید باقری در دفاع مقدس

— بنیان گذار اطلاعات عملیات جنگ
— تشکیل آرشیو اسناد جنگ
— پایه‌‌‌گذار شناسایی مناطق، بازجوئی اسراء، شنود، ترجمه اسناد
— تشکیل اتاق جنگ سپاه
— تهیه ترتیب نیروی دشمن
— تحول انقلابی در جنگ
— تشکیل سازمان رزم سپاه
— تهیه نقشههای دقیق نظامی
— تهیه طرحهای عملیاتی در مناطق جنوب
— فرماندهی در عملیاتهای محدود در 6 ماهه اول سال 1360
— فرماندهی محور دارخوین در عملیات ثامن الائمه
— جانشین فرماندهی عملیات طریق القدس
— فرماندهی قرارگاه نصر در عملیات های فتح المبین، بیت المقدس و رمضان
— فرماندهی قرارگاه کربلا در عملیات محرم
— فرماندهی قرارگاههای جنوب در سال 1361
 —عضو اصلی تیم طراحی عملیاتها