تاریخچه تاسیس موسسه شهید حسن باقری

موسسه شهید حسن باقری از سال 1381 همزمان با بیستمین سالگرد شهادت آن بزرگوار کار خود را آغاز کرد. هدف از تشکیل این موسسه، تدوین و انتشار آثار حسن باقری در طول 28 ماه حضور او در جبهه‌ها بود. وی آثار ارزشمند فراوانی به‌جای گذاشته است که عرضۀ ‌آن‌ها به‌‌عنوان یک میراث و سرمایۀ گران‌سنگ، برای تاریخ مقاومت مردم ایران، فریضه فرهنگی محسوب می‌شود.
بخش های فعال موسسه به شرح ذیل می باشد:
- واحد اسناد:
تهیه و تنظیم مجلداتی از اسناد سال های 59– 60 و 61 تحت عناوین متعدد که این اسناد بالغ بر چندین هزار سند می باشد.
- واحد صوت:
این بخش که صوتها را بر اساس عملیات به صورت منظم پیاده و کنترل می کند، به تفکیک شناسایی صدای اشخاص که گنجینه ای ارزشمند از زبان فرماندهان، شهدا و رزمندگان است، می پردازد.
- واحد عکس:
در این بخش عکسهای که متعلق به شهید حسن باقری می باشد، تقسیم بندی، ویرایش و گویا می شود.
- واحد نقشه:
در این بخش نقشه عملیات های محدود و گسترده بر اساس کروکی و کالک های شهید حسن باقری تنظیم و آماده بهره برداری می شود.
- واحد گویا سازی:
در این بخش کلیه آثار موجود در موسسه مدخل یابی شده و سپس اسامی به تفکیک نام افراد، اماکن، ادوات و ... گویا می شود.
- مصاحبه:
در این بخش با خانواده، دوستان و همرزمان شهید مصاحبه می شود سپس مصاحبه ها پیاده و ویرایش می گردد.